mk.llcitycouncil.org

Категорија: Нанотехнологија


Овој апарат за дишење може да дијагностицира 17 различни болести при издишување Нанотехнологија

Овој апарат за дишење може да дијагностицира 17 различни болести при издишување

06.01.2017Сега за алкохол не ви кажува дали сте пијани. Може да ви каже дали потенцијално имате една од 17 различни болести. Тестирање на точка за нега (POC) е форма на лабораториско тестирање кое му овозможува на поединецот да добие клинички резултати со помош на само-управување на пациентот (PSM) или само-тестирање на пациентот. (PST).

Прочитај Повеќе